An Allegiance to God, Deuteronomy 6:4-9

Deuteronomy 6:4-9, Pastor Terry Riley